NYCKELFUNKTIONER

6 anledningar att välja Metrolog X4

HÖGPRESTERANDE: STORA DATAMÄNGDER (CAD-FILER, PUNKTMOLN ...)

För ökad prestanda och processpålitlighet. Metrolog X4’s 64-bitarsarkitektur ökar mängden tillgängligt minne. Detta ökar prestanda, särskilt vid mätning av stora volymer. Den nya arkitekturen medger också full support av flerkärninga processorer.
• Den nya mjukvaruarkitekturen har två huvudfördelar
• Möjlighet att hantera större filer, speciellt för:
-> Import och hantering av CAD-filer
-> Import och inmatning av Punktmoln.
• Möjligheten att märkbart reducera tiden för konvertering och projicering när stora mängder data används (CAD-filer, Punktmoln …).
Gedigen 64-bitars applikation, förberedd för flerkärnig CPU och multitasking: Metrolog X4 är redo för framtiden!

ANSLUTNINGSKOMPABILITET: ALLA ENHETER STÖDS

• Kompatibel med alla portabla enheter
• Armar, laser trackers & P.O.D. system
• Alla fabrikat stöds
• Multi-anslutning
• Växla mätenheter under drift

OPTIMALT GRÄNSSNITT: ENKELT ATT ANVÄNDA

• Fullt anpassningsbart användargränssnitt
• Unik händelsepanel
• Definiera / Mäta / Konstruera
• Ny manuell mätassistent
• Automatisk vy-orientering
• Interaktiv grafisk vy med flera DRO fönster
• Mjukvaran finns på 18 språk, som kan ändras under drift.

DYNAMIK: AUTOMATISK OMRÄKNING

• Dynamiska länkar mellan funktionerna
• Realtidsgenomslag av funktionerna vid uppdatering
• Storskaliga scenario stöds:
-> Optimering tar hänsyn till “7 grader av frihet”
-> Hänsyn tas till enhetsosäkerhet (instrumentnätverk)

FÖRBÄTTRAD ANALYS: BÄST GD&T OCH RAPPORTERING

• Alla GD&T toleranser stöds: ANSI & ISO
• Skapa enkelt geometriska toleranser
• Ny GD&T motor: förbättrad funktion
• Bästa rapporteringverktygen
• Rapport-editor, skräddarsy alla typer av: Wizzard, rapport-editor, direktexportbibliotek
• Certifierad och välkänd lösning
• Certifierade algoritmer av PTB och NIST
• Skriftliga överenskommelser med huvudaktörer inom 3D-mätning och PLM leverantörer

BÄSTA PUNKTMOLNSANALYSEN

Vad skiljer Reverse Engineering och 3D-mätning?
• X4 är en genuin 3D-mätningsmjukvara konstruerad av ett team med 30 års erfarenhet inom mätning.
• Mjukvaran är ursprungligen skapad för mätning och inte en reverse engineering mjukvara som har gjorts om för att klara mätning.