KUNDFÖRDELAR

Varför välja Metrolog X4?

Optimera era kvalitetsprocesser, säkra era investeringar, mät mer effektivt

Metrologic Group har byggt upp ett internationellt rykte bland 3D-mätningsmjukvaror. Det är blandningen mellan effektiva lösningar och bra service, som gett det bästa mätverktygen i världen. Idag är, Metrologic Group och dess 3D-mätningslösning, Metrolog X4, synonymt med innovative lösningar, omfattande erfarenhet av mätning och stort vetande, både hårdvara och mjukvara. Företag inom variende sektorer såsom bilindustrin, flygindustrin, konstruktions och gjutindustrin, maskintillverkning, energi och medicinsk utrustning, väljer våra lösningar, vilket leder till en mer lönsam och effektiv produktion.

Snabbare och effektivare 3D-mätning

Automatiserad datainmatning, sannolikhetstest, automatisk igenkänning av geometrin, lagring av mätscenarion, enhetsdatabas, avancerade funktioner såsom replikation: Vid användning av Metrolog X4, kapitaliserar du en avancerad teknologi och kunnande för en snabbare och effektivare mätning.

Mät problemfritt de mest komplexa geometrierna

Friformsgeometrier, såsom turbinblad, axiella eller radiella kompressorer är krävande och kan inte behandlas tillräckligt bra med standardmetoder. Därför har Metrolog X4 speciellla funktioner som tillåter en dedikerad metod, som kräver lite speciell kunskap.Eftersom dessa är integrerade i Metrolog X4’s kärna så kan dessa metoder användas tillsammans med standard funktionerna.

Ett 3D-mätningsprogram som anpassar sig efter dina behov

Marknaden förändras: Detaljer som ska mätas blir mer och mer komplexa, den avsatta tiden för mätning och kvalitetskontroll minskas och förändringar måste integreras snabbare.De nya metoderna för mätning skapar nya möjligheter inom industriell mätning. Alla dessa faktorer skapar nya utmaningar. Metrolog X4, med sina innovativa funktioner, ger dig möjligheten att dra fördelar från dessa förändringar till fördel för ditt företag.

En universell och tvärvetenskaplig lösning

Som oberoende mjukvaru-utvecklare kan Metrologic Group erbjuda den unika möjligheten att ansluta Metrolog X4 till majoriteten av #D-mätningsutrustning på marknaden, mekaniska eller optiska. Från flerledade portabla armar till laser trackers, manuella 3D scanners, manuella CMMs och dynamiska mätmoduler, täcker Metrolog X4 upp hela spektrat oberoende av märke och typ. Den här fördelen ger dig möjlighet att ansluta ny mätutrustning utan att byta mjukvara. Du kan uppgradera dina maskiner utan att behöva oroa dig över kompabiliteten med Metrolog X4. Inga dryga utbildningar eller exportering av dina tidigare data behövs. Det är bara att plugga in och mäta !

Vår lösning länkar tillverkning till teknik

Metrologic Group finns där, oavsett var dina kunder inom bilindustrin, flygindustrin, mekanisk industri och övriga brancher, tillverkar sina produkter. Det är därför vi har dotterbolag på stora marknader i Europa, Nordamerika och Asien.

Allt du behöver

Metrolog X4 kombinerar 3D-mätning, speciella expertmoduler och en effektiv rapportgenerator i ett vanligt gränssnitt. Denna unika miljö inkluderar allt du behöver för effektiv 3D-mätning. Inget mer hoppande mellan program. Detta underlättar användandet, skapar mer trygghet och förbättrar säkerheten av mätprocessen.

Ett omfattande sortiment av tjänster

Oavsett om det är för att hjälpa dig att bygga en mätningslösning eller för att kallibrera din mätutrustning, så tillhandahåller Metroloic Group ett service team med erfarna tekniker, som ingriper snabbt och effektivt. Tänk på att kallibrera din mätmaskin. Du kommer att förbättra dess effektivitet till ett väldigt attraktivt pris jämfört med att köpa en ny maskin.

Service, hotline support, mjukvaru-uppdateringar

Våra applikationstekniker, utbildnings och supportavdelningar bistår med experthjälp. Våra duktiga tekniker och ingenjörer kan hjälpa dig att implementera våra lösningar. Vårt uppdateringsavtal inkluderar uppdateringar och programfixar. Det inkluderar även telefonsupport i Frankrike och även vår internationella support, som jobbar i nära samarbete med vår R&D som är baserad i Grenoble, Frankrike. För detaljerad information angående detta, kan ni kontakta er Metrologic Group partner. Kontaktinformation kan ni hitta på vår hemsida: www.metrologic.fr.